Sein cantar e sein bailar

Cancioneiro de Oencia e contorna

Xosé Lois Foxo percorre os lugares do concello de Oencia (León) na procura da rica tradición sonora da montaña, nos lindes entre Galicia e León. Cantigas de moi distintos xéneros que nos revelan a diversidade cultural do territorio.

Sein cantar e sein bailar

Villarrubín, Oencia, León

Compilador: Xosé Lois Foxo

Tipo: voces

Contido

Recollida dos Cantores de Villarrubín

Detalles

Sein cantar e sein bailar
e tamén sein pintar o mono (Bis)
como son fillo dun pobre
sein facer algo de todo.

Ai lalalalala ai laralará
ai laralarala i ai laralalá

Los toritos vienen los toritos van
los toritos vienen por el Arrabal,
por el Arrabal por San Antoñín
los toritos vienen que ya están aquí.

Imaxes

Non hai imaxes na peza


Outras pezas na mesma zona