"La despedida te doy..."

Cancioneiro popular galego

O Cancioneiro Popular Galego, obra fundamental sobre o folclore musical de Galicia, é froito do traballo de recolleita que entre 1978 e 1983 levou a cabo Dorothé Schubarth, coa inestimable axuda de Antón Santamarina, por trinta e oito zonas da nosa xeografía, incluídas áreas limítrofes. A riqueza, a diversidade e a particularidade das nosas melodías, coplas, lendas e contos prolongaron o traballo máis do inicialmente planeado e permitiron configurar un corpus de traballo sobre o que fundar unha nova metodoloxía etnomusicolóxica, con novos parámetros de clasificación e de estudo, que continúan a influír nos investigadores actuais. O resultado deste inmenso labor foi a publicación do Cancioneiro Popular Galego, en sete volumes, editado pola Fundación Barrié en 1984, que tamén tivo a xenerosidade de apoiar economicamente a prolongada estancia da profesora Schubarth en Galicia.

"La despedida te doy..."


MAROXO (SANTA MARÍA), Arzúa, A Coruña

Compilador: Dorothé Schubarth e Antón Santamarina

Tipo: música

Contido

Recollido de Salomé, 74 anos

Detalles

"La despedida te doy..." Melodía: IV 141a - Letra: VI 2297b

/:La despedida te doy
y con esta fagho una:/
/:eu apártarme de ti
es como el sol y la luna:/

/: la despedida te doy
y con esta fagho dos :/
eu apartarme de ti
eso no lo manda Dios

"Da túa casa a miña..." Melodía: IV 141a - Letra: VI 551

/:Da túa casa á miña
hai unha tea urdida:/
se tu me quixeras ben
podíala ter tecida

"Alghún día iera yo..." Melodía: IV 141a - Letra VI 891

/:Alghún día iera yo
de tu pecho l’ más querida:/
/:ahora por lo que veo
soy la más aborrecida:/

"Alghún día era yo..." Melodía: IV 141a - Letra: VI 892c

/:Alghún día era yo
de tu plato el mejor sopa:/
ahora soy un veneno
de los labios de tu boca

"Por donde quiera que vaya..." Melodía: IV 141a - Letra: VI 443

/:Por donde quiera que vaya
siempre tu cara voy viendo:/
/:es la sombra del cariño
que me anda presighiendo:/

"/:Por decir que seas rico..." Melodía: IV 141a - Letra: V 267bis

/:Por decir que seas rico
non te hei traer pola mao:/
tamén o porco tén sedas
e mais no sal de marrau

"Eres una eres dos..." Melodía: I 104a - Letra: V 199bis 1

Eres una eres dos
eres tres eres cincuenta
eres una catedral-e
donde todo el mundo entra

"Eres vino revocado..." Melodía: I 104a - Letra: V 267b

Eres vino revocado
tabaco de mal olor
prenda de cuantos te quieren
cosa de poco valor-e

"Non me botes as areas..." Melodía: I 104a - Letra: VI 859

Non me bóte-las areas
nin as pedras recortadas
ben sabes que non te quero
non me síga-las pasadas

"Non chames o gahto, ghato..." Melodía: IV 141a - Letra: VI 430

/:Non chames o ghato ghato
chamalle mico miquiño:/
non dighas ó amor vaite
ven aquí meu queridiño


Referencias bibliográficas:

Schubarth, D. e Santamarina, A. (1984). "Cancioneiro Popular Galego. Oficios e labores". A Coruña: Fundación Barrié.

Schubarth, D. e Santamarina, A. (1988). "Cancioneiro Popular Galego. Romances novos, cantos narrativos, sucesos e coplas locais". A Coruña: Fundación Barrié.

Schubarth, D. e Santamarina, A. (1988). "Cancioneiro Popular Galego. Cantos dialogados". A Coruña: Fundación Barrié.

Schubarth, D. e Santamarina, A. (1993). "Cancioneiro Popular Galego. Coplas diversas, cantos enumerativos e estróficos". A Coruña: Fundación Barrié.

Categoría

Desafíos

Notas

No Cancioneiro popular galego o topónimo Maroxo aparece como Marroxo

Localización física do documento

Consello da Cultura Galega. Arquivo Sonoro de Galicia. Colección Schubarth e Santamarina

Imaxes

Non hai imaxes na peza

Documentos

Non hai documentos na peza


Outras pezas na mesma zona

"O ghäiteiro de Santiagho..."

MAROXO (SANTA MARÍA), Arzúa, A Coruña

Consello da Cultura Galega. Arquivo Sonoro de Galicia. Colección Schubarth-Santamarina.

"Concha le dijo a su madre..."

MAROXO (SANTA MARÍA), Arzúa, A Coruña

Colección Schubarth-Santamarina. Arquivo Sonoro de Galicia. Consello da Cultura Galega

"Vente rosa encarnada..."

MAROXO (SANTA MARÍA), Arzúa, A Coruña

Colección Schubarth-Santamarina. Arquivo Sonoro de Galicia. Consello da Cultura Galega

"Ha de ser o derradeiro..."

MAROXO (SANTA MARÍA), Arzúa, A Coruña

Consello da Cultura Galega. Arquivo Sonoro de Galicia. Colección Schubarth-Santamarina.

"/:Al pasar por Sevilla..."

MAROXO (SANTA MARÍA), Arzúa, A Coruña

Consello da Cultura Galega. Arquivo Sonoro de Galicia. Colección Schubarth e Santamarina

"Levábase mal unha sogra e máis Manola"

MAROXO (SANTA MARÍA), Arzúa, A Coruña

Consello da Cultura Galega. Arquivo Sonoro de Galicia. Colección Schubarth-Santamarina.

"Un xuegho que había, chámanlle xuegho do Portugués..."

MAROXO (SANTA MARÍA), Arzúa, A Coruña

Consello da Cultura Galega. Arquivo Sonoro de Galicia. Colección Schubarth-Santamarina.

"Cuanto más alto está el sol..."

MAROXO (SANTA MARÍA), Arzúa, A Coruña

Consello da Cultura Galega. Arquivo Sonoro de Galicia. Colección Schubarth e Santamarina

"Pois había outro, chamábanlle o dos casados..."

MAROXO (SANTA MARÍA), Arzúa, A Coruña

Consello da Cultura Galega. Arquivo Sonoro de Galicia. Colección Schubarth-Santamarina.

"/:Tocadora do pandeiro:/..."

MAROXO (SANTA MARÍA), Arzúa, A Coruña

Consello da Cultura Galega. Arquivo Sonoro de Galicia. Colección Schubarth e Santamarina

"Eres una eres dos..."

MAROXO (SANTA MARÍA), Arzúa, A Coruña

Consello da Cultura Galega. Arquivo Sonoro de Galicia. Colección Schubarth e Santamarina

"Un mocito de Mughardos..."

MAROXO (SANTA MARÍA), Arzúa, A Coruña

Consello da Cultura Galega. Arquivo Sonoro de Galicia. Colección Schubarth-Santamarina.