O casamento da pulga co piollo

A nosa fala

Este audiolibro é unha dialectoloxía oral, con textos de diferentes xeracións de falantes, rexistrados entre mediados dos anos 70 e mediados dos 90 do pasado século. Atendendo a criterios extralingüísticos, procurouse que a temática da escolma fose o máis variada posible, que fose amena para estudantes e ensinantes de lingua galega, mais tamén de posible utilidade para un etnógrafo, un historiador ou un sociólogo interesados pola Galicia anónima, a de onte e a de hoxe.

Os temas tratados son moi diversos co fin de dar unha imaxe real dalgunhas das moitas Galicias existentes. Nos textos fálase da pesca e do marisqueo no Cantábrico, na Costa da Morte ou na ría da Arousa, da pesca no banco canario-sahariano e de como se cultiva o viño en Mondariz e en Amandi ou os tomates no Rosal. Trátase a guerra do 36 na comarca compostelá e a dura posguerra, con historias do contrabando no Baixo Miño ou sobre os portugueses que viñan á seitura á arraiana terra da Mezquita.

Fálase da rapa das bestas de Sabucedo, das muiñadas, das ruadas e doutras diversións da mocidade de antes, do entroido e da mata do porco, do liño e das fiadas, pero tamén da irrupción de novos inventos como o fax, da limpeza das praias e dos incendios forestais. Tamén está presente a "Galicia irredenta" dos vellos galeguistas, con textos do Eo-Navia, O Bierzo e As Portelas.

O casamento da pulga co piollo


Hermisende, Hermisende, Zamora

Compilador: Francisco Fernández Rei e Carme Hermina Gulías

Tipo: voces

Contido

Informante: Un veciño, 50 anos, labrego.
Data: Xuño do 1976.
Gravación: M. González González.
Transcrición: F. Fernández Rei.
Fonte: AGO-ALGa.

Detalles

A pulga i-ò piollo
críanse casare
i-è non tiñan viño
pra convidar.

Saíu o ro[poso], o zorro
detrás do lombeiro:
-Que sigan as vodas
que eu son, tabärneiro.

Aora, meninos,
viño xa temos,
fáltanos a carne,
¿donde a acharemos?

Saíu o lobo
do medio do gado:
-Que sigan as vodas,
que a carne eu vola traigo.

Aora meninos,
carne ja temos;
fáltanos a cociñeira,
¿donde a acharemos?

Saíu a pòrca
da súa vèceira:
-Que sighan as vodas
que èu son a cociñeira.

Aora, meninos,
cociñeira ja temos,
fáltanos o gaiteiro,
¿donde o acharemos?

Saíu o galo
do seu galiñeiro:
-Que sighan as vodas
que èu son o gaiteiro.

Aora meninos,
gaiteiro ja temos,
fáltano-lo danzante,
è ¿donde o acharemos?

Saíu o sapo,
como ê tan pastrante:
-Que sighan as vodas
que eu son o danzante.

Aora, meninos,
danzante ja temos,
fáltanos a madriña,
¿donde a acharemos?

Saíu a ran
da súa fonte fría:
-Que sighan as vodas,
que eu son a madriña.

Aora meninos,
madriña ja temos,
fáltano-lo padriño,
¿donde o acharemos?
Saíu o rato
do seu buraquiño:
-Si prènden o gato,
eu son o padriño.

È estando comendo,
bebendo bon viño,
soltouse o gato,
papou padriño.

Categoría

Bloque oriental

Imaxes

Non hai imaxes na peza

Documentos

Non hai documentos na peza


Outras pezas na mesma zona