"Pola miña porta pasa...

Cancioneiro popular galego

O Cancioneiro Popular Galego, obra fundamental sobre o folclore musical de Galicia, é froito do traballo de recolleita que entre 1978 e 1983 levou a cabo Dorothé Schubarth, coa inestimable axuda de Antón Santamarina, por trinta e oito zonas da nosa xeografía, incluídas áreas limítrofes. A riqueza, a diversidade e a particularidade das nosas melodías, coplas, lendas e contos prolongaron o traballo máis do inicialmente planeado e permitiron configurar un corpus de traballo sobre o que fundar unha nova metodoloxía etnomusicolóxica, con novos parámetros de clasificación e de estudo, que continúan a influír nos investigadores actuais. O resultado deste inmenso labor foi a publicación do Cancioneiro Popular Galego, en sete volumes, editado pola Fundación Barrié en 1984, que tamén tivo a xenerosidade de apoiar economicamente a prolongada estancia da profesora Schubarth en Galicia.

"Pola miña porta pasa...


Regoelle, OLVEIRA (SAN MARTIÑO), Dumbría, A Coruña

Compilador: Dorothé Schubarth e Antón Santamarina

Tipo: música

Contido

Recollida de Estrela, 64 anos. Decembro, 1980.

Detalles

Pola miña porta pasa
Un reguiño de aghua fría
Para lles dar de bebere
Ós amores d’alghún día.

Levaba-lo pelo atado
A la liberta del aire
Pésame por ti Manolo
Patadas que das en balde.
Ai a la la la la li la la la

Nosa Señora da Barca
Ela é miña madriña,
Dios llo paghe a miña nai
Que boa comadre tiña.
Ai la la...

Nosa Señora da Barca
Alavado sía ela,
Ela é miña ,adriña
Eu son afillada dela.
Ai la la...

La Virgen está lavando
En su romero tendiendo,
Los angelitos cantando
El Niño de Dios durmiendo,
Ai la la...

Válghame el niño Jasús,
Cando me voy acustar
Siempre me muere la lus-e.

Non abras tanto esa boca
Que se che ven as [viqueiras]
Parecé-la yegua vella
Cando come nas toxeiras.
Ai a la la

Non mires tanto pró chan
Que no chan non hai pasetas
Para lle botá-la man-he.
Ai a la la

As rapazas de Ragüelle
Cando van para la misa
Entran pola porta grhande,
Viva la flor de Ghaliçia!

Com’an Ragüelle n’as hai
Pasean por onde queren
E rinse de cantos hai.
Ai a la la.

Mucho mundo traio andado
mucho más traio corrido
muchos perros me han ladrado
y ninguno me ha mordido.

Miña pequerrechechiña
heiche de tocá-las cunchas
naquela corredoiriña.

Tod'o mundo s'ademira
deste meu poco saber
nincún saliu 'nsinado
eu tamén hei d'aprender.


Eu querer queroche ben
farei canto me ti mandes
non sendo dormir contigo
que té-las pernas mui grandes.

Borracho para bebere
se comeras como bebes
quén t'había mantere
Ai a la la

Voy a dar la que no puedo …
una niña de la cintura un pañuelo
Ai a la la

A Domincos hei de amar
domincos son días santos tódo-los hei de ghardar.

:/Manuel meu has de ser/:
crieite de pequeniño
algunha lei m'has de tere.

Dominquiños Domincantes
quen che dera ter Domincos
nas puntas dunhas trallantas.

Tres cousas pedín a Dios
nincuna me quiso dare:
la suerte y la buen fertuna
y gracia para cantare.

Una copla voy echar
que la resiba quen queira
de los Santos qu'hay nel cielo
:/San José la palma lleva/:

De los santos qu'hay nel cielo
cál será el máis honesto
de las mojeres María
de los hombres Modesto.

Arrímate a min qu’e yo soy-e
y una triste criatura,
yo por ti ando pasando
:/trabajitos de amargura./:

Unos din que estou ensinta
eu non sei si estou si non
a subí-las escaleras
cansoum'a respirasión.

Esta va por despedida
que me la mandó echar
una compañera mía
Ai a la la

La despedida voy dar
con rosas y caraveles
sintas verdes y 'ncarnadas
para que de mí t'acuerdes
Ai a la la

Tu madre a mí no me quiere
porque no tenco dinero
tenc'un automoble 'n casa
que me lev'a donde quiero
Ai a la la

Tíña-los dentes miúdos
com'as areas do sal
que relumbran en tu boca
com'a pedra do cristal.
Ai a la la

Eu non sei como s’ arregla
el criado de servir anillo y reló
en mano que modo de presumir.

Categoría

Coplas

Notas

Orixinalmente se atopa nos rexistros de Mazaricos II.a

Localización física do documento

Colección Schubarth-Santamarina. Arquivo Sonoro de Galicia. Consello da Cultura Galega

Sinatura

SCSA-CD/0034

Imaxes

Non hai imaxes na peza

Documentos

Non hai documentos na peza


Outras pezas na mesma zona

"Este pandeiro que toco..."

Regoelle, OLVEIRA (SAN MARTIÑO), Dumbría, A Coruña

Colección Schubarth-Santamarina. Arquivo Sonoro de Galicia. Consello da Cultura Galega.

"Dalmira vai pra Bahiñas..."

Regoelle, OLVEIRA (SAN MARTIÑO), Dumbría, A Coruña

Colección Schubarth-Santamarina. Arquivo Sonoro de Galicia. Consello da Cultura Galega.

"Vos dádeme a miña pandeireta por que a quero tocar..."

Regoelle, OLVEIRA (SAN MARTIÑO), Dumbría, A Coruña

Colección Schubarth-Santamarina. Arquivo Sonoro de Galicia. Consello da Cultura Galega