"O día trenta d’abrill..."

Cancioneiro popular galego

O Cancioneiro Popular Galego, obra fundamental sobre o folclore musical de Galicia, é froito do traballo de recolleita que entre 1978 e 1983 levou a cabo Dorothé Schubarth, coa inestimable axuda de Antón Santamarina, por trinta e oito zonas da nosa xeografía, incluídas áreas limítrofes. A riqueza, a diversidade e a particularidade das nosas melodías, coplas, lendas e contos prolongaron o traballo máis do inicialmente planeado e permitiron configurar un corpus de traballo sobre o que fundar unha nova metodoloxía etnomusicolóxica, con novos parámetros de clasificación e de estudo, que continúan a influír nos investigadores actuais. O resultado deste inmenso labor foi a publicación do Cancioneiro Popular Galego, en sete volumes, editado pola Fundación Barrié en 1984, que tamén tivo a xenerosidade de apoiar economicamente a prolongada estancia da profesora Schubarth en Galicia.

"O día trenta d’abrill..."


Castrelo, MORAIME (SAN XULIÁN), Muxía, A Coruña

Compilador: Dorothé Schubarth e Antón Santamarina

Tipo: música

Contido

Recollido de Nemiñán, 73 anos

Detalles

Melodía: IV 43b – Letra: IV 27

1. O día trenta d’abrill
do ano sesent’e uito
aparecío ‘n percance
que alghún cubre de luito

2. e fui a ve-los peritos
que miden prá parcelaria
... esquecido
e non se acordaba nadia

3. pero a lei do Estado
cúmprese ben e desente
qu’äsí qu’os vío na i-aghra
xa se fui xuntando a xente

4. algúns non lle fai mal feito
outros andan en partila
pensan que a terra lle falta
pró Japón ou prá Argentina

5. per’os peritos son bos
que miden ben e dereito
aunque os tomen á risa
i-o traballo ha de ter xeito

6. eles non labran a terra
andan medindo os terrenos
faséndonos un favor
qu’äsí traballamos menos

7. e esto lévas’a cabo
qu’en estando terminada
bótase o visio na xente
e non traballamos nada

8. e o primeiro traballo
que quit’as leiras pequenas
facéndonolas máis ghrandes
e acortando as estremas

9. un labra con roda ghrande
outro labra cun trator-e
per’ó cheghar ó remate
non se destinc’o millor-e

10. xa tén o arado aberto
prä que vaia ben ó fondo
eso é pra cando morra
andar cä terrä i-ó lombo

11. e cando os peritos marchan
medindo prä i-otro lado
a xente queda disindo
qu’estas cousas traen rabo

12. porque hai alghún labregho
que no hai quen o conosa
por eso fai o Estado
a parselaria i-á forsa

13. s’un a i-outro pide cambio
e é prós dous millorar-e
un contesta non cho fagho
ti non tés onde me dar-e

14.a túa terrä viciño
toda é clase terseira
tés que dar catro por un
qu’a miñä i-é de primeira

15. e se cho fagho a catro
prä que ti salghas millor-e
s’äsí me paghas a terra
quedas debend’o favor-e

16. o vesiño está mirando
e non ve que contestar-e
vaia perito que es
e mäneira d’estafar-e

17. pois eu menos non cho fagho
que non cho quero faser-e
qu’ä terr’à clases ighuales
desmenuiu’o meu haber-e

18. ti eh mui bravo dä boca
pensas qu’eu no ‘stá durmindo
se che reghal’o que teño
eu despois ando pedindo

19. äsí que a parcelaria
con tódolos equipajes
vén poñendo todo en línea
endereitand’os salvajes

20. ese fui un bo aserto
que o noso ‘stado ordenou
que äsí fai en España
o-a cada un dono do seu


Referencia bibliográfica:

Schubarth, D. e Santamarina, A. (1988). "Cancioneiro Popular Galego. Romances novos, cantos narrativos, sucesos e coplas locais". A Coruña: Fundación Barrié.

Categoría

Historias locais

Localización física do documento

Consello da Cultura Galega. Arquivo Sonoro de Galicia. Colección Schubarth e Santamarina

Sinatura

CD 4

Imaxes

Non hai imaxes na peza

Documentos

Non hai documentos na peza


Outras pezas na mesma zona

"/:Ahorä empricipio eu-e:/..."

Añobres, MORAIME (SAN XULIÁN), Muxía, A Coruña

Consello da Cultura Galega. Arquivo Sonoro de Galicia. Colección Schubarth e Santamarina

"Repenic’al pandarillo..."

Añobres, MORAIME (SAN XULIÁN), Muxía, A Coruña

Consello da Cultura Galega. Arquivo Sonoro de Galicia. Colección Schubarth e Santamarina

"El rey tenía tres hijas..."

Añobres, MORAIME (SAN XULIÁN), Muxía, A Coruña

Consello da Cultura Galega. Arquivo Sonoro de Galicia. Colección Schubarth e Santamarina

"Estando la Blancaniña..."

Añobres, MORAIME (SAN XULIÁN), Muxía, A Coruña

Consello da Cultura Galega. Arquivo Sonoro de Galicia. Colección Schubarth e Santamarina

"El rey tení’òna hija..."

Añobres, MORAIME (SAN XULIÁN), Muxía, A Coruña

Consello da Cultura Galega. Arquivo Sonoro de Galicia. Colección Schubarth e Santamarina

"... un gran salero..."

Añobres, MORAIME (SAN XULIÁN), Muxía, A Coruña

Consello da Cultura Galega. Arquivo Sonoro de Galicia. Colección Schubarth e Santamarina

"Märselinä i-embarcou..."

Añobres, MORAIME (SAN XULIÁN), Muxía, A Coruña

Consello da Cultura Galega. Arquivo Sonoro de Galicia. Colección Schubarth e Santamarina

"Una mañán de San Juan..."

Añobres, MORAIME (SAN XULIÁN), Muxía, A Coruña

Consello da Cultura Galega. Arquivo Sonoro de Galicia. Colección Schubarth e Santamarina

"A dónde va señorita..."

Añobres, MORAIME (SAN XULIÁN), Muxía, A Coruña

Consello da Cultura Galega. Arquivo Sonoro de Galicia. Colección Schubarth e Santamarina

"O curä ta malo..."

Añobres, MORAIME (SAN XULIÁN), Muxía, A Coruña

Consello da Cultura Galega. Arquivo Sonoro de Galicia. Colección Schubarth e Santamarina

"Xan Ghindán quiso casar-e..."

Añobres, MORAIME (SAN XULIÁN), Muxía, A Coruña

Consello da Cultura Galega. Arquivo Sonoro de Galicia. Colección Schubarth e Santamarina

"Cómo quieres que te quiera..."

Añobres, MORAIME (SAN XULIÁN), Muxía, A Coruña

Consello da Cultura Galega. Arquivo Sonoro de Galicia. Colección Schubarth e Santamarina