"Repenic’al pandarillo..."

Cancioneiro popular galego

O Cancioneiro Popular Galego, obra fundamental sobre o folclore musical de Galicia, é froito do traballo de recolleita que entre 1978 e 1983 levou a cabo Dorothé Schubarth, coa inestimable axuda de Antón Santamarina, por trinta e oito zonas da nosa xeografía, incluídas áreas limítrofes. A riqueza, a diversidade e a particularidade das nosas melodías, coplas, lendas e contos prolongaron o traballo máis do inicialmente planeado e permitiron configurar un corpus de traballo sobre o que fundar unha nova metodoloxía etnomusicolóxica, con novos parámetros de clasificación e de estudo, que continúan a influír nos investigadores actuais. O resultado deste inmenso labor foi a publicación do Cancioneiro Popular Galego, en sete volumes, editado pola Fundación Barrié en 1984, que tamén tivo a xenerosidade de apoiar economicamente a prolongada estancia da profesora Schubarth en Galicia.

"Repenic’al pandarillo..."


Añobres, MORAIME (SAN XULIÁN), Muxía, A Coruña

Compilador: Dorothé Schubarth e Antón Santamarina

Tipo: música

Contido

Recollidas de Delfina, 53 anos, e Elisa, 57 anos

Detalles

"/Moito/ miras para min-he..." Melodía: I 111a – Letra: VI 949

/Moito/ miras para min-he
sei que me queres comprar-e
ah túah monedas falsas
non son parä me paghar-e


"Repenic’al pandarillo..." Letra: VI 188b

Repenic’al pandarillo
/:también lo repinicaba:/
s’yo fuera marinarillo


"Hai foliada que racha..." Letra: VI 64b

Hai foliada que racha
/:hai ferriñas hai pändeiros:/
hai castañétah de plata


"Nuestra Señora da Barca..." Letra: IV 833d

Nuestra Señora da Barca
tén o tellado de pedra
/:tämén o pode ter d’ouro:/
madre de Dios se quixerä


"/:Ahorä empricipio eu-e:/..." Melodía: I 111a – Letra: V 95bis

/:Ahorä empricipio eu-e:/
nuesträ Señorä m’äxude
/:a ma-los Santos do seu-e:/
ai la…


"Carmela Carmelitana..."

Carmela Carmelitana
/:daime de tuh manos Carme:/
qu'yo te daré mi alma


"Moito miras carä min..." Letra: VI 936

Moito miras carä min
seica me quéreh comer-e
/:eu non era pan de trigho:/
nin viño para beber-e


"/:Ä fuliada vai boa:/..." Letra: IV 575

/:Ä fuliada vai boa:/
/:äs ferriñas son de Cádez:/
o pändeir’é de Lisboa


"Carmela Carmelitana..." Letra: VI 1791

Carmela Carmelitana
Carmela Carmelitana
/:dame de tus ojos Carme:/
que yo te daré mi alma


"A ghaliña pon o ovo..." Letra: VI 1985

A ghaliña pon o ovo
o ghalo fai o santar-e
/:o ghato carresa a leña:/
e i-o can botà no lar-e


"No me llames por el nombre..."

No me llames por el nombre
que para ti se acabó
/:llámame Rosa marchitä:/
tu lencua me marchitó


"Cuando paso por tu puerta..." Letra: VI 1009

Cando paso por tu puerta
mi caballo se arrodilla
t'está hasiendo reverensia
como si fueras capilla


"Pasein pola túa porta..." Melodía: I 104j – Letra: VI 1024d

Pasein pola túa porta
pedinch’augha non mä deches
cando pases polä miñä
färein como me fixeches


"de tu ventan'a la mía..."

de tu ventan'a la mía
ai qué cabello tan largho
ai qué cabello tan largho
de tu ventan'a la mía
de tu ventan'a la míaReferencias bibliográficas:

Schubarth, D. e Santamarina, A. (1984). "Cancioneiro Popular Galego. Oficios e labores". A Coruña: Fundación Barrié.

Schubarth, D. e Santamarina, A. (1988). "Cancioneiro Popular Galego. Cantos dialogados". A Coruña: Fundación Barrié.

Schubarth, D. e Santamarina, A. (1993). "Cancioneiro Popular Galego. Coplas diversas, cantos enumerativos e estróficos". A Coruña: Fundación Barrié.

Notas de Dorothé Schubarth

Categoría

Coplas

Localización física do documento

Consello da Cultura Galega. Arquivo Sonoro de Galicia. Colección Schubarth e Santamarina

Sinatura

CD 5

Imaxes

Non hai imaxes na peza

Documentos

Non hai documentos na peza


Outras pezas na mesma zona

"/:Ahorä empricipio eu-e:/..."

Añobres, MORAIME (SAN XULIÁN), Muxía, A Coruña

Consello da Cultura Galega. Arquivo Sonoro de Galicia. Colección Schubarth e Santamarina

"El rey tenía tres hijas..."

Añobres, MORAIME (SAN XULIÁN), Muxía, A Coruña

Consello da Cultura Galega. Arquivo Sonoro de Galicia. Colección Schubarth e Santamarina

"Estando la Blancaniña..."

Añobres, MORAIME (SAN XULIÁN), Muxía, A Coruña

Consello da Cultura Galega. Arquivo Sonoro de Galicia. Colección Schubarth e Santamarina

"El rey tení’òna hija..."

Añobres, MORAIME (SAN XULIÁN), Muxía, A Coruña

Consello da Cultura Galega. Arquivo Sonoro de Galicia. Colección Schubarth e Santamarina

"... un gran salero..."

Añobres, MORAIME (SAN XULIÁN), Muxía, A Coruña

Consello da Cultura Galega. Arquivo Sonoro de Galicia. Colección Schubarth e Santamarina

"Märselinä i-embarcou..."

Añobres, MORAIME (SAN XULIÁN), Muxía, A Coruña

Consello da Cultura Galega. Arquivo Sonoro de Galicia. Colección Schubarth e Santamarina

"Una mañán de San Juan..."

Añobres, MORAIME (SAN XULIÁN), Muxía, A Coruña

Consello da Cultura Galega. Arquivo Sonoro de Galicia. Colección Schubarth e Santamarina

"A dónde va señorita..."

Añobres, MORAIME (SAN XULIÁN), Muxía, A Coruña

Consello da Cultura Galega. Arquivo Sonoro de Galicia. Colección Schubarth e Santamarina

"O curä ta malo..."

Añobres, MORAIME (SAN XULIÁN), Muxía, A Coruña

Consello da Cultura Galega. Arquivo Sonoro de Galicia. Colección Schubarth e Santamarina

"Xan Ghindán quiso casar-e..."

Añobres, MORAIME (SAN XULIÁN), Muxía, A Coruña

Consello da Cultura Galega. Arquivo Sonoro de Galicia. Colección Schubarth e Santamarina

"Cómo quieres que te quiera..."

Añobres, MORAIME (SAN XULIÁN), Muxía, A Coruña

Consello da Cultura Galega. Arquivo Sonoro de Galicia. Colección Schubarth e Santamarina

"Maruxa riñeu conmigho..."

Castrelo, MORAIME (SAN XULIÁN), Muxía, A Coruña

Consello da Cultura Galega. Arquivo Sonoro de Galicia. Colección Schubarth e Santamarina