"/:Ahorä empricipio eu-e:/..."

Cancioneiro popular galego

O Cancioneiro Popular Galego, obra fundamental sobre o folclore musical de Galicia, é froito do traballo de recolleita que entre 1978 e 1983 levou a cabo Dorothé Schubarth, coa inestimable axuda de Antón Santamarina, por trinta e oito zonas da nosa xeografía, incluídas áreas limítrofes. A riqueza, a diversidade e a particularidade das nosas melodías, coplas, lendas e contos prolongaron o traballo máis do inicialmente planeado e permitiron configurar un corpus de traballo sobre o que fundar unha nova metodoloxía etnomusicolóxica, con novos parámetros de clasificación e de estudo, que continúan a influír nos investigadores actuais. O resultado deste inmenso labor foi a publicación do Cancioneiro Popular Galego, en sete volumes, editado pola Fundación Barrié en 1984, que tamén tivo a xenerosidade de apoiar economicamente a prolongada estancia da profesora Schubarth en Galicia.

"/:Ahorä empricipio eu-e:/..."


Añobres, MORAIME (SAN XULIÁN), Muxía, A Coruña

Compilador: Dorothé Schubarth e Antón Santamarina

Tipo: música

Contido

Recollidas de Delfina, 53 anos, e Elisa, 57 anos

Detalles

"/:Ahorä empricipio eu-e:/..." Melodía: I 111a – Letra: V 95bis

/:Ahorä empricipio eu-e:/
nuesträ Señorä m’äxude
/:a ma-los Santos do seu-e:/
ai la…


"Ä túa nai prenderon..." Melodía: VI 140b – Letra: VI 1416a

Ä túa nai prenderon
ä túa nai
ä túa nai prenderon
e fui teu pai
e fui teu pai meniña
e fui teu pai
ä túa nai prenderon
ä túa nai


"... par'ò Norte..."

... par'ò Norte
para vendaval-e
para travesía
... /:pra quen me quer mal-e:/
ai la la la la


"e se se che fui..."

e se se che fui
n-ä deixaräs ir
atárasll'un nudo
lasos ó mändil
(4, 4, 1, 2)


"Moito miras para min-he..." Melodía: I 111a – Letra: VI 950a

Moito miras para min-he
moito me chusca-lo ollo
teño moito que fäser-e
/:non podo atender a todo:/
ai la la…


"ai amor amor..."

ai amor amor
dime a dónde vas
vai servir al rey
cuándo volverás
cuándo volverás
cuándo hei de volver
ai amor amor
por qué yo iré


"/:Nä túa portä hai lamä:/..." Melodía: I 111a – Letra: VI 389

/:Nä túa portä hai lamä:/
älumíame Märíä
/:coä velä nä ventanä:/
ai la…


"Cómo quieres mi vida..."

Cómo quieres mi vida
qu'yo te vaya ver
soy cabo de ghuardia
voy para 'l cuartel
(4, 4,1,2)


"/:Esteh mosos son de lonxe:/..."

/:Esteh mosos son de lonxe:/
que traen os calsetíns-e
/:por fóra dos pantalóns-e:/
ai la la...


"Esta noche no hay coche ..."

Esta noche no hay coche
porque'el cochero
ha tomado la cunca
la'está dormiendo
(4, 4,1,2)


"/:Para särdiñä Fisterra:/... " Letra: IV 267

/:Para särdiñä Fisterra:/
/:para mucháchoh valientes:/
Añobres será mi tierra


"A campana de Moraime..." Letra: IV 406b

A campana de Moraime
delorida tén a vos-e
/:com’àh rapásah d’Añobres:/
pärä cantar douas Dios-e
ai la…Referencias bibliográficas:

Schubarth, D. e Santamarina, A. (1984). "Cancioneiro Popular Galego. Oficios e labores". A Coruña: Fundación Barrié.

Schubarth, D. e Santamarina, A. (1988). "Cancioneiro Popular Galego. Romances novos, cantos narrativos, sucesos e coplas locais". A Coruña: Fundación Barrié.

Schubarth, D. e Santamarina, A. (1988). "Cancioneiro Popular Galego. Cantos dialogados". A Coruña: Fundación Barrié.

Schubarth, D. e Santamarina, A. (1993). "Cancioneiro Popular Galego. Coplas diversas, cantos enumerativos e estróficos". A Coruña: Fundación Barrié.

Notas de Dorothé Schubarth

Categoría

Coplas

Localización física do documento

Consello da Cultura Galega. Arquivo Sonoro de Galicia. Colección Schubarth e Santamarina

Sinatura

CD 5

Imaxes

Non hai imaxes na peza

Documentos

Non hai documentos na peza


Outras pezas na mesma zona

"Repenic’al pandarillo..."

Añobres, MORAIME (SAN XULIÁN), Muxía, A Coruña

Consello da Cultura Galega. Arquivo Sonoro de Galicia. Colección Schubarth e Santamarina

"El rey tenía tres hijas..."

Añobres, MORAIME (SAN XULIÁN), Muxía, A Coruña

Consello da Cultura Galega. Arquivo Sonoro de Galicia. Colección Schubarth e Santamarina

"Estando la Blancaniña..."

Añobres, MORAIME (SAN XULIÁN), Muxía, A Coruña

Consello da Cultura Galega. Arquivo Sonoro de Galicia. Colección Schubarth e Santamarina

"El rey tení’òna hija..."

Añobres, MORAIME (SAN XULIÁN), Muxía, A Coruña

Consello da Cultura Galega. Arquivo Sonoro de Galicia. Colección Schubarth e Santamarina

"... un gran salero..."

Añobres, MORAIME (SAN XULIÁN), Muxía, A Coruña

Consello da Cultura Galega. Arquivo Sonoro de Galicia. Colección Schubarth e Santamarina

"Märselinä i-embarcou..."

Añobres, MORAIME (SAN XULIÁN), Muxía, A Coruña

Consello da Cultura Galega. Arquivo Sonoro de Galicia. Colección Schubarth e Santamarina

"Una mañán de San Juan..."

Añobres, MORAIME (SAN XULIÁN), Muxía, A Coruña

Consello da Cultura Galega. Arquivo Sonoro de Galicia. Colección Schubarth e Santamarina

"A dónde va señorita..."

Añobres, MORAIME (SAN XULIÁN), Muxía, A Coruña

Consello da Cultura Galega. Arquivo Sonoro de Galicia. Colección Schubarth e Santamarina

"O curä ta malo..."

Añobres, MORAIME (SAN XULIÁN), Muxía, A Coruña

Consello da Cultura Galega. Arquivo Sonoro de Galicia. Colección Schubarth e Santamarina

"Xan Ghindán quiso casar-e..."

Añobres, MORAIME (SAN XULIÁN), Muxía, A Coruña

Consello da Cultura Galega. Arquivo Sonoro de Galicia. Colección Schubarth e Santamarina

"Cómo quieres que te quiera..."

Añobres, MORAIME (SAN XULIÁN), Muxía, A Coruña

Consello da Cultura Galega. Arquivo Sonoro de Galicia. Colección Schubarth e Santamarina

"Maruxa riñeu conmigho..."

Castrelo, MORAIME (SAN XULIÁN), Muxía, A Coruña

Consello da Cultura Galega. Arquivo Sonoro de Galicia. Colección Schubarth e Santamarina