A cultura popular de tradición oral nos centros da terceira idade

Características

A memoria reside en cada un de nós, pero neste caso foron os nosos avós, os maiores, os que aportan esa gota de sabedoría e de legado cultural que se recolle nesta colección. Un proxecto que foi levado a cabo en tres centros da terceira idade localizados en Tui, Ourense, Viveiro e Santiago de Compostela. Ca participación do persoal do centro e dos propios residentes puidose levar a cabo unha labor de investigación e posta en valor da cultura popular que conta con tantos valedores entre os nosos maiores. A obra resultante conta con lendas, contos, romances, arrolos, e demais xéneros cultivados pola música que estivo tan presente no rural galego dos séculos recentes.

Estamos, por tanto, ante un proxecto de claro interese para a salvaguarda da nosa cultura popular, que ao igual que o rural acollen cada vez máis a atención da sociedade polo temor á súa perda.

Procedemento

Edita:
Consello da Cultura Galega
Pazo de Raxoi, 2.ª planta
Praza do Obradoiro
15705 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tlfno. 981-569020 - Fax 981-588699

email: consello.cultura.galega@xunta.es

SÍNTESE DOS TRABALLOS E ESCOLMA DOS TEXTOS:
Carme Lamela Villaravid

SELECCIÓN DAS GRAVACIÓNS:
Miruca Parga Valiña

ELABORACIÓN DOS TRABALLOS BASE:
Luisa Meixome Quinteiro (Centro da Terceira Idade de Ourense)
Carme Lamela Villaravid (Centro Residencial da Terceira Idade de Santiago)
Eva María Páramos Viñas (Centro da Terceira Idade de Tui)
Salomé Díaz Muñiz (Centro Terceira Idade de Viveiro)

A elaboración destes traballos contou con bolsas da Consellería de Traballo e Servicios Sociales en 1992.

TÉCNICA DE SON:
Bea Pérez Mosquera

FOTOGRAFÍA DE PORTADA:
Estrella Mosquera

COORDINACIÓN:
Afonso Vázquez-Monxardín Fernández

Máis información de interese

Non hai información dispoñible

coleccion